GBFH – Garn- och Broderifackhandeln – är en ideell organisation som samarbetar för att stödja en positiv utveckling för detaljhandeln genom att etablera en god samverkan med grossistledet.

För att bli starkare och få större tyngd att påverka behöver medlemsantalet öka.

Föreningens stora insats för närvarande är att anordna mässor för fackhandeln, f n en gång per år. GBF gör detta arrangemang för att:

dels nyttja mässans möjlighet att ge en samlad bild av kommande utbud,
dels skapa en samlingsplats för branschfolk och
dels ha gemensamma diskussioner med leverantörerna.

Medlemsavgiften för 2022 är 400 kronor som inbetalas till bg 5879-4306

Varför bli medlem?
– Det starkaste skälet är att vi tillsammans kan försöka påverka framtiden utifrån att fler förmår mer.
– De olika fina erbjudanden från leverantörerna speciellt för medlemmarna gör att man kan spara in medlemsavgiften.
– Mässan som föreningen arrangerar är viktig såväl för garnbutiker som för leverantörer då man på ett effektivt sätt kan sköta sina inköp.

Många av våra leverantörer ger extra bra rabatter till medlemmar i GBF.
Som medlem i Garn- och broderifackhandeln kan du ta del av dem.

Vi har också börjat förhandla med andra företag som kan vara av intresse för oss när det gäller inköp av annat än varor.

För våra medlemmar finns redan nu avtal utanför garnbranschen med:
– Nordahl butiksemballage
– Kontorab
– Egenposter.se

Vi förhandlar ständigt med nya samarbetspartners.
Tipsa oss gärna om någon du vill att vi skall föröka ordna rabatt hos!

För att läsa om de erbjudanden som finns så loggar du in på medlemssidan med årets lösenord.

Föreningens stadgar förutsätter att styrelsen godkänner medlemskap, varvid kravet är att vara seriös fackhandlare med huvudsaklig försäljning i butik inom företrädesvis ”Garn och Broderi”.

För att bli ansöka om medlemsskap så skickar du en ansökan till info@gbfh.se som bör innehålla följande information: 

Butikens namn
Kontaktperson
Organisationsnummer
Postadress
Besöksadress
Hemsida
E-postadress
Telefonnummer
Andel varor i garn & broderi